Συνθήκες

Επισκεπτόμενοι και χρησιμοποιώντας το autocadtymafq.com (εφεξής ο «ιστότοπος»), αποδέχεστε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της Αποποίησης Ευθύνης και της Πολιτικής Απορρήτου που δημοσιεύονται στον ιστότοπο και ενσωματώνονται εδώ με παραπομπή.

 

Ο όρος “εσείς” αναφέρεται σε οποιονδήποτε χρησιμοποιεί, επισκέπτεται ή/και προβάλλει τον ιστότοπο. Η Healthy Happy Impactful («εταιρεία», «εγώ», «εμείς» ή «εμείς») διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να τροποποιήσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις . Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τον ιστότοπο για ενημερώσεις.

 

Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους και Προϋποθέσεις μας συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών και ενημερώσεων. Δεν πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο εάν δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

 

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

 

Όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται για άτομα άνω των 18 ετών. Τα παιδιά, όπως ορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου μας, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο. Δεν οραματιζόμαστε την προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών σε άτομα που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως περιγράφεται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Επιπλέον, δεν δηλώνουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προϊόντων ή/και υπηρεσιών, είναι διαθέσιμες ή κατάλληλες για χρήση σε άλλες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως περιγράφεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Είμαστε αφοσιωμένοι στον σεβασμό του απορρήτου των προσωπικών σας πληροφοριών. Η αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου μας από εσάς ενσωματώνεται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

 

Η αποδοχή της Αποποίησης ευθυνών μας ενσωματώνεται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Ανατρέξτε στην Αποποίηση ευθυνών για περισσότερες πληροφορίες.

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Παραιτείστε ρητά το δικαίωμά σας να υποβάλετε νομικές αξιώσεις, τώρα ή στο μέλλον που προκύπτουν ή σχετίζονται με τον ιστότοπο και τα προϊόντα/υπηρεσίες μας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, αξίωσης ή διαμάχης που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς, οι όροι και οι προϋποθέσεις θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς της πολιτείας του Κάνσας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

 

Συμφωνείτε να συναινέσετε και να υποβάλλεστε στη δικαιοδοσία των πολιτειακών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται στο Κάνσας χωρίς να λαμβάνετε υπόψη τις αρχές της σύγκρουσης νόμων ή όπου βρίσκονται τα μέρη τη στιγμή που προκύπτει μια διαφορά.

 

Συμφωνείτε να επιλύσετε τυχόν διαφορές ή αξιώσεις πρώτα μέσω υποχρεωτικής διαιτησίας στην πολιτεία του Κάνσας και θα επιβαρυνθείτε με το πλήρες κόστος της διαιτησίας όπως επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Η καλή σας πίστη συμμετοχή στη διαιτησία αποτελεί προϋπόθεση για την επιδίωξη οποιωνδήποτε άλλων νομικών ή δίκαιων μέσων προσφυγής, όπως δικαστική προσφυγή ή οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία. Συμφωνείτε επίσης ότι σε περίπτωση που εγείρεται νομική αξίωση μετά την απαιτούμενη διαιτησία, το κυρίαρχο μέρος θα δικαιούται να ανακτήσει εύλογες αμοιβές δικηγόρου και άλλα έξοδα που σχετίζονται με τη νομική ενέργεια.

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Όλο το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κειμένου, αναρτήσεων, λογότυπων, σημάτων, γραφικών, αρχείων, υλικών, υπηρεσιών, προϊόντων, βίντεο, ήχου, εφαρμογών, κώδικα υπολογιστή, σχεδίων, λήψεων και όλων των άλλων πληροφοριών εδώ (συλλογικά, το « Περιεχόμενο») ανήκει σε εμάς και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού, με εξαίρεση οποιουδήποτε περιεχομένου από άλλους που επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε νόμιμα. Σας εκχωρείται περιορισμένη ανακλητή άδεια εκτύπωσης ή λήψης Περιεχομένου από τον ιστότοπο για δική σας προσωπική, μη εμπορική, μη μεταβιβάσιμη, ενημερωτική και εκπαιδευτική χρήση μόνο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν παραβιάζει οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα και πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας.

 

Συμφωνείτε να μην αντιγράψετε, αντιγράψετε, κλέψετε, τροποποιήσετε, δημοσιεύσετε, επιδεικνύετε, διανέμετε, αναπαράγετε, αποθηκεύετε, μεταδίδετε, δημοσιεύετε, δημιουργείτε παράγωγα έργα, αντίστροφη μηχανική, πωλείτε, ενοικιάζετε ή αδειοδοτείτε οποιοδήποτε μέρος του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν παραβιάσεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

Για οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή πληροφορίες που ανεβάζετε, εμφανίζετε, δημοσιεύετε, μεταδίδετε, στέλνετε, στέλνετε με email ή μας υποβάλλετε στον ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους κοινωνικών μέσων μας, εγγυάστε ότι είστε ο κάτοχος αυτού του Περιεχομένου ή έχετε ρητή άδεια από το κάτοχος αυτών των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τη χρήση και τη διανομή αυτού του Περιεχομένου σε εμάς.

 

Παραχωρείτε σε εμάς ή/και στα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους διαδόχους μας, τους μετόχους, τους εταίρους κοινοπραξίας ή οποιονδήποτε άλλο εργάζεται μαζί μας ένα ατελές, διαρκές, αμετάκλητο, παγκόσμιο, μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια για την ταυτοποίησή σας, τη δημοσίευση, τη δημοσίευση, την αναδιαμόρφωση , αντιγράψτε, διανείμετε, προβάλλετε, επεξεργαστείτε, αναπαράγετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που παρέχεται από εσάς στον ιστότοπό μας και σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους κοινωνικών μέσων μας για οποιονδήποτε σκοπό. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας οποιουδήποτε Περιεχομένου ή πληροφοριών που μας παρέχετε.

 

Συμφωνείτε να μην ανεβάζετε, εμφανίζετε, δημοσιεύετε, μεταδίδετε, διανέμετε, στέλνετε, στείλετε email ή υποβάλλετε σε εμάς στον ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μας οποιαδήποτε πληροφορία ή περιεχόμενο που είναι-

(α) παράνομο, παραβιάζει ή παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων,

(β) δυσφημιστικό, υβριστικό, βέβηλο, μίσος, χυδαίο, άσεμνο, συκοφαντικό, πορνογραφικό, απειλητικό,

(γ) ενθαρρύνει ή υποστηρίζει συμπεριφορά που θα συνιστούσε ποινικό αδίκημα, που συνεπάγεται αστική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο,

(δ) να διανέμει υλικό που περιλαμβάνει ενδεικτικά λογισμικό υποκλοπής spyware, ιούς υπολογιστών, οποιουδήποτε είδους κακόβουλου λογισμικού υπολογιστή ή οποιασδήποτε άλλης επιβλαβούς πληροφορίας που μπορεί να εφαρμοστεί από το νόμο,

(ε) οποιεσδήποτε προσπάθειες απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιοδήποτε τμήμα ή χαρακτηριστικό του ιστότοπου και

(στ) στέλνει αυτόκλητο ή μη εξουσιοδοτημένο υλικό ή προκαλεί διακοπή στη λειτουργία του ιστότοπου. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μόνο για νόμιμους σκοπούς και φέρετε ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης που περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων ή πόρους για τη διευκόλυνσή σας. Ενδέχεται να λειτουργήσουμε ως συνεργάτης για ορισμένους από αυτούς τους ιστότοπους τρίτων προσφέροντας ή διαφημίζοντας τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στον ιστότοπο. Ωστόσο, δεν κατέχουμε ούτε ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων. Μόλις κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους και αποχωρήσετε από αυτόν τον ιστότοπο, δεν δεσμεύεστε πλέον από τους όρους και τις προϋποθέσεις μας.

Συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για την ακρίβεια, το περιεχόμενο ή οποιαδήποτε πληροφορία που παρουσιάζεται σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων. Αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους για τη χρήση αυτών των ιστότοπων ή πόρων τρίτων και οποιεσδήποτε συναλλαγές μεταξύ εσάς και αυτών των ιστοτόπων τρίτων γίνονται αυστηρά μεταξύ εσάς και του τρίτου μέρους. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων ή πόρων τρίτων.

 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ

 

Ενδέχεται να σας προσφέρουμε δωρεάν προϊόντα για να κατεβάσετε και επίσης να πουλήσουμε μαθήματα επί πληρωμή, προγράμματα, φυσικά ή ψηφιακά προϊόντα και οποιοδήποτε άλλο σχετικό υλικό (συλλογικά, «προϊόντα») σε αυτόν τον ιστότοπο. Σας παραχωρούμε μόνο μια περιορισμένη, προσωπική, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης όλων των προϊόντων μας μόνο για προσωπική σας χρήση.

 

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν έχετε το δικαίωμα να μοιράζεστε, να τροποποιείτε, να πουλάτε, να επεξεργάζεστε, να αντιγράφετε, να αναπαράγετε, να δημιουργείτε παράγωγα έργα, να κάνετε αντίστροφη μηχανική, να βελτιώνετε ή να εκμεταλλεύεστε τα προϊόντα μας. Δεν μπορείτε να πουλήσετε ή να αναδιανείμετε κανένα από τα προϊόντα μας, είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.

 

ΛΗΞΗ

 

Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να αρνηθούμε, να αφαιρέσουμε, να περιορίσουμε την πρόσβασή σας, να ανακαλέσουμε και να τερματίσουμε τη χρήση του ιστότοπού μας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ή όλου του Περιεχομένου που δημοσιεύεται από εσάς ή εμάς ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση.

 

ΟΧΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

 

Όλες οι πωλήσεις προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε αυτόν τον ιστότοπο είναι οριστικές. Δεν θα εκδοθούν επιστροφές χρημάτων. Πιστεύουμε πραγματικά στο να δίνουμε περισσότερα από το να λαμβάνουμε και κάθε προϊόν και υπηρεσία μας έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη βασική αρχή. Οι τιμές διατηρούνται σκόπιμα σε σχετικά χαμηλές τιμές σε σύγκριση με την αγοραία αξία για να σας δώσουν τα εργαλεία και τις πληροφορίες που χρειάζεστε σε προσιτή τιμή.

 

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

 

ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ/Η ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΟ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΥΛΙΚΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ/Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ Ή ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ που παρουσιάζονται ΕΔΩ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕΣ, ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΚΑΙ ΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.

 

ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Συμφωνείτε ότι σε καμία περίπτωση, εμείς ή/και τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι διάδοχοι, οι μέτοχοι, οι εταίροι κοινοπραξίας ή οποιοσδήποτε άλλος συνεργάζεται μαζί μας δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, επακόλουθη, δίκαιη, ειδική, τιμωρητική, υποδειγματική ή οποιεσδήποτε άλλες ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλου του περιεχομένου, των πληροφοριών, των προϊόντων, των υπηρεσιών και των γραφικών που παρουσιάζονται εδώ.

 

Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση του ιστότοπου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη σας και ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια των προσωπικών και οποιωνδήποτε πληροφοριών παρέχετε, τα αποτελέσματα των ενεργειών σας, τα προσωπικά και επιχειρηματικά αποτελέσματα και για κάθε άλλη χρήση σε σχέση με η ιστοσελίδα.

 

Συμφωνείτε επίσης ρητά ότι εμείς ή/και τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι διάδοχοί μας, οι μέτοχοι, οι εταίροι κοινοπραξίας ή οποιοσδήποτε άλλος συνεργάζεται μαζί μας δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί ​​σας για ζημίες που προκύπτουν από 1) τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στον ιστότοπο, καθυστέρηση ή άρνηση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας, αποτυχία απόδοσης οποιουδήποτε είδους, διακοπή στη λειτουργία και τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, επιθέσεις σε ιστότοπους συμπεριλαμβανομένων ιών υπολογιστών, παραβίαση πληροφοριών και οποιεσδήποτε άλλες αστοχίες συστήματος. 2) οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος, χρήσης, δεδομένων, εσόδων, κερδών, επιχειρηματικών ή οποιασδήποτε υπεραξίας που σχετίζεται με τον ιστότοπο. 3) οποιαδήποτε κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους στις πληροφορίες σας από τον ιστότοπο, ανεξάρτητα από την αμέλειά μας. και 4) οποιαδήποτε χρήση ή κακή χρήση των πληροφοριών, προϊόντων ή/και υπηρεσιών που προσφέρονται εδώ.

 

Αυτός ο περιορισμός της ευθύνης ισχύει είτε αυτή η ευθύνη προκύπτει από αμέλεια, παράβαση σύμβασης, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία ευθύνης. Συμφωνείτε ότι δεν σας παρέχουμε καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση για το περιεχόμενο που παρουσιάζεται εδώ και αποδέχεστε ότι δεν σας υπόσχονται συγκεκριμένα αποτελέσματα εδώ.

 

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την Εταιρεία και/ή τα στελέχη της, τους υπαλλήλους της, τους διαδόχους της, τους μετόχους, τους εταίρους της κοινοπραξίας ή οποιονδήποτε άλλο εργάζεται μαζί μας αβλαβή από όλες τις απώλειες, αξιώσεις, ζημίες, απαιτήσεις, ενέργειες, αγωγές, διαδικασίες ή αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων , έξοδα και εύλογες δικηγορικές αμοιβές («Υποχρεώσεις») που αποτιμώνται ή άλλως βαρύνουν εσάς που προκύπτουν, εν όλω ή εν μέρει, από: (α) ενέργειες ή παραλείψεις, είτε έγιναν από αμέλεια είτε με άλλο τρόπο, από εσάς, τους αντιπροσώπους, τους διευθυντές σας, στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι· (β) όλες οι ενέργειές σας και η χρήση του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών. (γ) παραβίαση οποιωνδήποτε νόμων, κανόνων, κανονισμών ή διαταγμάτων από εσάς· ή (δ) παραβίαση οποιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων αυτού του ιστότοπου από εσάς ή οποιονδήποτε σχετίζεται με εσάς. ε) παραβίαση από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη του λογαριασμού σας οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων οποιουδήποτε. Η Εταιρεία θα σας ειδοποιήσει αμέσως για οποιεσδήποτε τέτοιες αξιώσεις ή υποχρεώσεις και διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί αυτήν την αξίωση, ευθύνη ή ζημιά με δικά σας έξοδα. Θα συνεργαστείτε πλήρως και θα μας παρέχετε βοήθεια εάν σας ζητηθεί, χωρίς κανένα κόστος, για την υπεράσπιση τέτοιων αξιώσεων.

 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

 

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις μαζί με την Πολιτική Απορρήτου και την Αποποίηση Ευθύνης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο. Αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες επικοινωνίες, συζητήσεις, διαπραγματεύσεις ή προτάσεις που μπορεί να είχαμε μαζί σας είτε ηλεκτρονικές, προφορικές ή γραπτές.

 

Μια έντυπη έκδοση ολόκληρης της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου και της Αποποίησης Ευθύνης και οποιασδήποτε ειδοποίησης που δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, θα είναι αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο στον ίδιο βαθμό και έχει το ίδιο αποτέλεσμα με άλλες επιχειρηματικές συμβάσεις και έγγραφα που τηρούνται και διατηρείται σε έντυπη μορφή.

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

 

Εάν οποιαδήποτε διάταξη σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις κριθεί από δικαστήριο, ρυθμιστική αρχή ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ως άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από την παρούσα Συμφωνία. Το υπόλοιπο της παρούσας Συμφωνίας παραμένει σε πλήρη ισχύ και ισχύ και τροποποιείται σε κάθε βαθμό που είναι απαραίτητο για να δώσει τέτοια ισχύ και εφαρμογή στις υπόλοιπες διατάξεις, αλλά μόνο σε τέτοιο βαθμό.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].